Zakaj Kapital?
Pomagali Vam bomo do prave odločitve ...

Premoženjsko zavarovanje

Premoženjsko zavarovanje je institut, ki daje nadomestilo za škodo, nastalo v gospodarstvu in pri posamezniku, zaradi rušilnega delovanja naravnih sil in nesrečnih primerov. Zavarovanje torej omogoča obnovo uničenega ali poškodovanega premoženja in je posredna pot za zaščito pred stihijo, pri zavarovanju odgovornosti pa želimo zaščititi zavarovalčev premoženjski interes.

Premoženjska zavarovanja torej delimo na:

Obvezna zavarovanja, ki jih morajo stranke skleniti po zakonu (zavarovanje avtomobilske odgovornosti) ter

Prostovoljna zavarovanja (zavarovanje stanovanjskih hiš in opreme, zavarovanje avtomobilskega kaska, zavarovanje splošne odgovornosti).

Zavarovanje stanovanjskih objektov

Predmet zavarovanja so stanovanjski objekti: atrijske hiše, vile, eno in dvostanovanjske hiše, vrstne hiše, stanovanja v etažni lastnini, stanovanjske hiše dvojčki, montažne hiše, kmečke hiše, počitniške hiše – vikendi in brunarice, pa tudi dodatni objekti – garaže, lope ipd..

Zavarovani so vsi deli zgradbe, tudi temeljni in kletni zidovi, vse vgrajene instalacije in vsa vgrajena oprema, ki predstavlja sestavni del objekta: centralna kurjava s cisterno za gorivo, bojlerji, klimatske naprave, hidroforji, solarne naprave, antenske naprave, vgrajene omare in preostala oprema, ki sodi k objektu, vrtne in balkonske ograje, oporni zidovi, tlakovana dvorišča, pločniki in vsa stekla, vgrajena v objekt.

Zavarovane nevarnosti se v osnovi delijo na temeljne in dodatne. Temeljne so tiste, ki se pojavljajo pogosteje in ogrožajo večino zavarovalcev, zato jih zavarovalnice običajno ponujajo v paketu.

Zavarovanje stanovanjskih premičnin (stanovanjsko zavarovanje)

Pri zavarovanju stanovanjskih premičnin so predmet zavarovanja:

- stanovanjski predmeti v stanovanjih in hišah, Ki so last zavarovanca in članov njegovega gospodinjstva ter ki jih uporabljajo na osnovi stanovanjske ali druge pravice, kakor tudi stanovanjski predmeti v stanovanjih in hišah, ki niso stalno naseljena,
- stanovanjski predmeti, shranjeni na podstrešju, v kleti, loži, garaži ali na terasi,
- stvari, ki služijo za opremo stanovanja, osebno uporabo in potrošnjo,
- gotovina, vrednostni papirji, umetniški predmeti, dragocenosti in zbirke (filatelistične, numizmatične in podobno).

S posebnim dogovorom in plačilom dodatne premije se lahko zavarujejo tudi drugi deli stanovanja.

V okviru stanovanjskega zavarovanja je v zavarovalno kritje običajno zajeto poškodovanje ali uničenje predmetov zavarovanja zaradi naslednjih nevarnosti: požara, strele, eksplozije, viharja, toče, padca zračnega plovila, manifestacije, demonstracije, poplave, visoke in talne vode, izliva vode, zemeljskega plazu, odtrganja zemljišča, snežnega plazu, teže snega, vlomske tatvine, in ropa ter poskusa teh dejanj in odgovornosti.

Pogosto se v zavarovalno kritje vključujejo še nevarnosti razbitja stekla, okvare (nekaterih) gospodinjskih aparatov ter potresa.

Zavarovanje pred odgovornostjo

- Zavarovanje avtomobilske odgovornosti,
- Zavarovanje splošne odgovornosti,
- Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke,
- Zavarovanje poklicne odgovornosti (zdravniška, odvetniška, projektantska itd.),
- Zavarovanje prevozniške odgovornosti,
- Zavarovanje odgovornosti letalskega prevoznika,
- Zavarovanje odgovornosti lastnika ali uporabnika plovnega objekta.

Zavarovanje pred odgovornostjo ne krije neposredne škode zavarovančevega premoženja (poškodovanje, uničenje ali izginitev stvari), ampak posledično zmanjšanje premoženja zaradi plačila odškodninskih zahtevkov tretjih oseb.


Poslovna enota Vodnikova 79, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 500 41 80, Faks: 01 500 41 84
Dežurni telefon: 051 378 981

Delovni čas:
od ponedeljka do petka od 9 – 16 ure
sobota, nedelja zaprto

Najdete nas tukaj

Stik

Poslovalnica Ljubljana

Ciril Senčar – direktor prodaje
Tjaša Senčar

ciril.sencar@siol.net